Strona główna

Szanowni Państwo,

Katedra Systemów i Polityki Transportowej Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego we współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Oddział Szczecinie zaprasza na

XI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt. „EFEKTYWNOŚĆ PROCESÓW TRANSPORTOWYCH”

Seminarium odbędzie się 4 grudnia 2017 roku w siedzibie Wydziału w Szczecinie przy ul. Cukrowej 8,   w godzinach 10:00 – 16:00.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym ważnym spotkaniu naukowym i towarzyskim.

Przewodnicząca Komitetu Naukowo-Programowego
prof. dr hab. Elżbieta Załoga, prof. zw.