Historia konferencji

Seminaria grudniowe są naukową inicjatywą Katedry Systemów i Polityki Transportowej Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Ich celem jest stworzenie naukowej platformy do dyskusji, ważnych z punktu widzenia teoretycznego i praktycznego, zagadnień funkcjonowania i rozwoju transportu. Seminaria mają zasięg ogólnopolski, jakkolwiek częstymi gośćmi konferencji są ekonomiści transportu z innych krajów. Z założenia, cechą seminarium jest kameralność dyskusji naukowej, dla której kanwą jest dorobek teoretyczny, prowadzone badania oraz doświadczenia przedsiębiorstw transportowych i instytucji działających na rzecz transportu. Efektem seminarium są publikacje o charakterze monograficznym, przybierające formę Zeszytu Naukowego (od 2017 r. czasopisma) Problemy Transportu    i Logistyki. Miejscem seminariów jest Szczecin.

Problematykę seminarium grudniowego w ujęciu historycznym przedstawia poniższe zestawienie:

  1. Nowoczesne technologie w transporcie, 2002
  2. Telematyka w transporcie, 2003
  3. Spedycja w sektorze TSL, 2004
  4. Rozwój infrastruktury transportu w Polsce, 2005
  5. Uwarunkowania zmian w preferencjach klientów transportu, 2006
  6. Dostępność transportowa – aspekty teoretyczne i praktyczne, 2008
  7. 65-lecie szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, 2010
  8. Pasażerski transport regionalny. Współczesne wyzwania, 2011
  9. Ceny i koszty w transporcie. Aspekty teoretyczne i praktyczne, 2013
  10. Konkurencja i kooperacja w transporcie samochodowym, 2015