Komitet naukowy

prof. dr hab. Elżbieta Załoga, prof. zw – Przewodnicząca
prof. dr hab. Juliusz Engelhardt, prof. zw.
prof. dr hab. Józef Perenc, prof. zw.
prof. dr hab. Grażyna Rosa, prof. zw.
dr hab. Wojciech Drożdż, prof. US
dr hab. Dariusz Milewski, prof. US
dr hab. Michał Pluciński, prof. US