Komitet organizcyjny

dr hab. Tomasz Kwarciński – przewodniczący

dr Krzysztof Małachowski

mgr inż. Mateusz Dziechciarz

mgr Sylwia Kowalska

mgr Damian Bonk