Program

09:30   Rejestracja uczestników

10:00   Otwarcie konferencji

10: 30 Sesja 1. Uwarunkowania współczesnych procesów transportowych

Prowadzenie: prof. zw. dr hab. Elżbieta Załoga, WZiEU US

 

prof. zw. dr hab. Krzysztof Szałucki – Uniwersytet Gdański

Wartości poznawcze ekonomiczno-finansowej efektywności działalności przedsiębiorstw transportowych

 

prof. dr hab. Hermann Witte – Hochschule Osnabrueck

Effektivität und Effizienz von Transportprozessen

 

prof. zw. dr hab. Juliusz Engelhardt – Uniwersytet Szczeciński

Czwarty pakiet kolejowy – zarządzanie infrastrukturą i przewozami pasażerskimi

 

dr hab. Tomasz Kwarciński – Uniwersytet Szczeciński

Elastyczne systemy transportu w świetle doświadczeń zagranicznych

 

dr Arkadiusz Drewnowski – Uniwersytet Szczeciński

Znaczenie prędkości handlowej dla efektywności pracy i konkurencyjności przewoźników kolejowych

 

Dyskusja

 

12:00   Przerwa na kawę

 

12:30   Sesja 2. Innowacje w procesach transportowych

 Prowadzenie: dr hab. Tomasz Kwarciński – WZiEU US

 

dr Mirosław Antonowicz – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Zarząd PKP S.A.

Regulacja dostępu do infrastruktury dworcowej w Europie i w Polsce

 

dr Urszula Motowidlak – Uniwersytet Łódzki

Konkurencyjność ciężarowego transportu samochodowego Polski na rynku przewozów międzynarodowych

 

dr Jolanta Sułek – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Koleje dużych prędkości czynnikiem integracji Unii Europejskiej

 

dr Mikołaj Tomaszyk– Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Skutki przyznania dofinansowania ze środków UE na budowę i modernizację zintegrowanych węzłów przesiadkowych na terenie Aglomeracji Poznańskiej.

 

Dyskusja

 

14.00  Lunch

 

14:30    Sesja 3. Spedytor jako organizator łańcuchów dostaw

Prowadzenie: dr hab. Dariusz Milewski, prof. US – WZiEU US

Referat wprowadzający:

Korzyści ekonomiczne współpracy z organizatorem dostaw ładunków

Uczestnicy panelu:

Jerzy Wójtowicz – Prezes C. Hartwig Szczecin

dr hab. Michał Pluciński, prof. US – WZiEU US

Robert Hołubasz – Zastępca Dyrektora ds. Kontroli Cła i Audytu, Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

Mateusz Dziechciarz – specjalista ds. spedycji POL-AGENT, doktorant WZIEU

 

16:00    Zakończenie obrad