Przygotowanie artykułów

Szanowni Państwo,
Dnia 15 listopada 2017 r. zamykamy przyjmowanie artykułów na Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt. Efektywność procesów transportowych,.

Warunkiem skierowania artykułu do recenzentów jest wniesienie stosownej opłaty.

 

Artykuły prosimy przesyłać na adres: seminarium.transport@wzieu.pl

Objętość referatu nie powinna przekroczyć 10 stron.

Referaty, po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w czasopiśmie Problemy Transportu i Logistyki (10 pkt wg obowiązującej punktacji czasopism MNiSW – lista B).

Wymogi dotyczące referatów/ artykułów znajdują się na stronie internetowej czasopisma: www.ptil.wzieu.pl oraz w zakładce „Pliki do pobrania” (spełnienie tych wymogów warunkuje przyjęcie referatu i skierowanie go do recenzji).